Veidekkes uppgift är att utföra så kallade skyddsarbeten ovan och under jord, det vill säga slutföra förstärkningsarbeten, transportera bort massor, komplettera dokumentation och utföra asfalteringsjobb.

Det var i mars som Trafikverket beslutade att säga upp kontraktet med Lovön Samverkan efter att Arbetsmiljöverket slagit larm vi upprepade tillfällen.

Förbifart-entreprenör får lämna efter stora brister

Nyhet

– Det känns mycket hedrande och glädjande att få förtroendet att utföra skyddsarbetena på Lovön säger Konstantin Spinos, arbetschef på Veidekke Anläggning Öst.

Arbetet sker på löpande räkning med en beräknad kostnad på 100 miljoner kronor. Nu pågår upphandlingen av entreprenör som kan slutföra arbetet med tunnlarna.

Veidekke fick uppdraget utan upphandling eftersom Trafikverket ansåg det vara viktigt att komma igång snabbt med skyddsarbetena.