Det handlar om 20 svenska kraftverk i Skellefteälven, Gideälven, Moälven, Nätraälven, Åseleälven, Faxälven och Bruksån, samt 4 finska kraftverk i Kumo älv och Kymmene älv.
Affären genomfördes i början av oktober och köpeskillingen uppgår till 4,5 miljarder kronor. 9 anställda i Sverige och 4 i Finland följer med verksamheten till de nya ägarna.