Janne Rudén skrev i april att i brist på riktlinjer från ägaren staten, så ägnar sig Vattenfall åt att i första hand maximera sin vinst. Bland annat genom investeringar i kolgruvor, kolkraftverk och kärnkraftverk i Tyskland och Polen. Medan inriktningen istället borde vara att producera och leverera bra och billig el för den svenska marknaden och delta i energiomställningen.
Han hänvisade till socialdemokraternas så kallade tillväxtkongress som slog fast att Vattenfall ska verka i samhällets tjänst – men att Vattenfall säger sig tänka fortsätta som vanligt.
I vår ska Vattenfall få nya ägardirektiv och det anser Miljöpartiet vara ett bra tillfälle att byta ut delar av ledningen. Enligt partiet för Vattenfall en politik som strider mot den energipolitik som riksdagen står bakom.