Vattenfalls investeringar i tysk kolkraft har fått mycket kritik, inte minst från Seko. Nu går det statliga energibolaget vidare och vill köpa Danmarks största elleverantör, Elsam, som använder mycket kolkraft.
Riksrevisionen har kritiserat regeringens bristande styrning av Vattenfall, i samband med företagets investeringar på cirka 70 miljarder i tysk kolkraft.
Enligt KU-anmälan har regeringen inte tagit någon lärdom, eftersom Thomas Östros säger att affären är bra, om den ökar värdet på Vattenfall. Vattenfalls utlandsaffärer innebär en sådan förändring av verksamheten att frågan ska avgöras av riksdagen och inte av regeringen, allt enligt anmälan.
Vattenfall bjuder cirka 21,1 miljarder kronor för Elsam. Danska staten vill hellre se ett samgående med det statliga olje- och gasbolaget Dong.