Det bekräftade Vattenfall idag efter uppgifter i danska tidningar.
Elsam A/S bildades år 2000 efter beslut om att liberalisera elmarknaden i Danmark. Bolaget arbetar bland annat med produktion och distribution av el och värme och ägs av en rad danska elbolag. Förra året hade Elsam 1.384 anställda.
En affär mellan Vattenfall och Elsam kan få långtgående konsekvenser på den danska elmarknaden.