I en trestegsraket ska OB-ersättningar, pensioner och arbetstidsförkortningar försämras.
Genom att lägga ut all kringverksamhet på entreprenad kommer Vattenfall att bit för bit försämra villkoren för de flesta anställda. Alla yrkesgrupper drabbas men värst blir det för lokalvårdarna.
Så här ser upplägget ut:
År 2000 beslutade Vattenfall att lägga ut kringverksamheten vid Forsmark kärnkraft aktiebolag, FKA, på entreprenad.
Det var bland annat förråd, lokalvård, personalmatsal, brandkår, sanering, snickare och elektriker.

Upphandlingen vanns av serviceföretaget Serco, som senare kom att heta Synerco. De tog över från 2001 och erbjöd personalen fortsatt anställning.
Löner och andra anställningsvillkor var oförändrade då den nya arbetsgivaren övertog avtalet med Seko.
När avtalet mellan Forsmark och Synerco löpte ut förra året var det dags för en ny upphandling.
Den vanns av ISS, ett multinationellt tjänsteföretag med mer än 200.000 anställda runt om i världen. Från den 1 januari 2006 är det ISS som driver all kringverksamhet vid FKA.
Det är endast Forsmarks egen brandkår som upphandlades i en särskild upphandling, som Synerco har kvar.

Under det innevarande året har personalens gamla kollektivavtal fortsatt att gälla enligt regelverket som gäller vid upphandlingar.
Samtidigt har Seko fört förhandlingar med ISS för att de skulle teckna avtal för alla kollektivanställda.
Men nyligen sa ISS nej till avtal med Seko. Istället vill man teckna olika avtal med olika fack för var och en av de olika yrkeskategorierna.
– Vad man vill göra är att bryta den gamla industriförbundsprincipen som innebär att det ska vara ett avtal innanför staketet på en arbetsplats. I praktiken kan det innebära att man ska skriva avtal med exempelvis Fastighets, IF Metall, Transport, Byggnads, Elektrikerförbundet, Målareförbundet, eller Hotell och restaurang.
Det säger Janne Öhman, ombudsman vid Seko energi, som fört förhandlingarna med ISS.
Han menar att det finns en mängd olika aspekter på att man splittrar upp verksamheten.

– Är det verkligen riktigt att dela upp allting på det här sättet, särskilt på ett kärnkraftverk? Man kan ju fråga sig om inte riskerna ökar att någonting ska gå snett.
– Ju mer uppsplittring vi får desto större blir risken för olyckor när den ena handen inte vet vad den andra gör. Det är märkligt att man på ett kärnkraftverk ska räkna allting i pengar och skruva till kollektivavtalet på det här sättet. Särskilt som det handlar om försumbara belopp i relation till Vattenfalls vinster, säger han.
För en del personalkategorier kan ISS beslut att inte teckna avtal med Seko innebära en ekonomisk smäll motsvarande 2.000 kronor i månaden.
Bland annat förlorar man 54 timmars arbetstidsförkortning, övertidsersättningen halveras och den fria läkarvården och fria mediciner slopas. Likaså försvinner den ekonomiska utfyllnaden vid föräldraledighet.
Dessutom kommer lokalvårdarna att få sämre pensionsvillkor då dagens ITP-pension försvinner.
leif.andersson@sekotidningen.se

KLASS OCH KÖN PÅVERKAR LÖNEN
– På Forsmark ser vi hur det som kallas intersektionalitet i genusforskningen, alltså frågan om hur olika maktordningar som rör klass, kön och etnicitet, fungerar i praktiken. Hur man slår mot dem i de lägsta skikten, alltså kvinnliga, lågavlönade arbetare, ofta med utländsk bakgrund.
Det säger Anna Thoursie, chef på tankesmedjan Agora och tidigare LO-ekonom, som bland annat forskat på varför kvinnors löner är lägre än mäns.
– Vad som nu sker på Forsmark är ett skolexempel på vad man brukar kalla intersektionalitet. Det lite snobbiga begreppet ser vi nu i sin prydno på Forsmark, säger hon.
Det handlar om hur frågor som klass, kön och etnisk bakgrund kan samverka till att arbetsgivare vågar gå hårdare fram.
Att Vattenfall i det här fallet nyttjar entreprenörer som försämrar villkoren för lågavlönade kvinnor förvånar henne inte alls. Istället menar hon att det finns ett tydligt mönster i vad som sker.
– Det här är i och för sig inget nytt även om Forsmark är ett väldigt konkret och tydligt exempel. Det har hållit på ganska länge, särskilt när det gäller lokalvård.
Varför uppmärksammas det inte?
– Jag tror att det är för att det är kvinnor, och dessutom kvinnor där ett stort antal inte har en svensk bakgrund. Om det skulle slå lika hårt mot män skulle motståndet bli fantastiskt mycket större.
LO diskuterar nu särskilda kvinnopotter inför avtalsrörelsen för att höja kvinnors löner. Samtidigt genomför Vattenfall försämringar som slår mångdubbelt värre främst mot kvinnorna på Forsmark.
Anna Thoursie menar att man i debatten ofta missar det faktum att flera faktorer samtidigt påverkar skeendet.
Dessutom styrs sättet att se på omvärlden mycket av den ideologi man omfattar. Är man borgerlig kan man kanske se könsfrågan och den etniska frågan i en konflikt, men inte klassfrågan.
Å andra sidan är det många på vänsterkanten som ser klassfrågan tydligt men däremot har svårare att se könsfrågan eller frågan om etnicitet.
– Vi har alla våra skygglappar, säger hon.
Satt i relation till omsättning och vinst är det marginella besparingar Vattenfall gör på att försämra för personalen. Men ändå så gör man det.
– När Vattenfall med 20 miljarder i vinst gör så här är det helt oförsvarbart.
leif.andersson@sekotidningen.se

FAKTA / Fastighets och Sekos avtal

Fastighets serviceavtal
OB
Mån–fre 27 kr/tim
Storhelg 75 kr/tim
Beredskap
Månd–fre 9 kr/tim
Lörd–sönd 19 kr/tim
Storhelg 28 kr/tim
Övertid
Vardag 64 kr/tim
Från lörd 18.00–måndag 128 kr/tim
Storhelg 160 kr/tim
Komptid
1 tim övertid = 1 tim ledig

Seko energiavtal
OB
Mån–fre 30 kr/tim
Storhelg 109 kr/tim
Beredskap
Mån–fre 12 kr/tim
Lör–sön 23 kr/tim
Storhelg 48 kr/tim
Övertid
Helgfri mån–fre 174 kr/tim
Annan tid 227 kr/tim
Storhelg 227 kr/tim
Komptid
Månd–fre 1 tim övertid=1,5 tim ledigt
Annan tid 1 tim övertid=2 tim ledigt