Hur debatten avlöpte ska finnas att läsa i kammarens protokoll vid klockan 19.30-tiden ikväll.