– Det här är jättebra. Visserligen ger den nya satsningen inga nya arbetstillfällen. Däremot tryggar man arbetena inom Vattenfall, framför allt i norra Sverige, de närmaste fem åren. Vi ser en positiv trend inom Vattenfall vad gäller investeringar, både på nät och vattenkraft, säger Ronny Ekwall som är ordförande i koncernfacket i Vattenfall.
De nya investeringarna handlar dels om att sätta in nya generatorer med bättre effekt istället för att renovera de gamla i samband med löpande underhåll i vattenkraftverken. Dels vill man sätta in minikraftverk i vissa kraftverk, för att kunna ta tillvara kraften i det vatten som man periodvis måste släppa vid sidan om. Minikraftverken kommer alltså bara att köras vissa tider på året när vattentillströmningen är hög.
Den halva miljard som Vattenfall satsar nu, knyts till de sex miljarder som man redan beslutat lägga på modernisering på vattenkraften under en tioårsperiod.
– En bidragande orsak till att Vattenfall satsar mer pengar nu, är att elcertifikaten för förnybar energi gör det mer lönsamt att byta ut gammal utrustning. Tidigare i år tvingades Vattenfall betala 130-140 miljoner kronor för att man inte klarade den fastställda kvoten av förnybar energi. Det åtgärdar man nu, säger Ronny Ekvall.