I senaste numret publicerade Sekotidningen (nr 10/2008) bilder som visade Vattenfalls eftersatta underhåll. Den här gången handlade det om ruttnande stolpar på Muskö utanför Stockholm. Nu väljer Vattenfall att satsa ytterligare miljoner på underhållet: 10 miljoner kronor i år och 40 miljoner de närmsta två åren.
– Vi satsar redan en halv miljard kronor varje år på underhåll och 2,5 miljarder på andra investeringar, säger Alf Engqvist som är teknikchef på Vattenfall distribution. Men vi har en kontinuerlig tillsyn av underhållet och har sett ett behov av åtgärder.
Vad kommer att åtgärdas?
– Bland annat ska vi titta på frånskiljarna så att de fungerar som de ska. Det är viktigt för att säkra elförsörjningen till konsumenterna. Sen kommer vi att utgå från de åtgärdslistor vi har.
Är det vissa delar i landet som är mer eftersatta än andra?
– Vi har inte tittat på det på det sättet.
Utgår ni från konsumenterna i första hand?
– Nej, montörernas säkerhet är oerhört viktig.
Fotnot: Frånskiljare är ett slags strömbrytare som används vid högre spänning och som ska bryta strömmen snabbt.