– Vi tycker att det är konstigt att inte Vattenfall kan driva anläggningarna på ett bra sätt. De är tydligen bättre på att driva kolkraft i Danmark. Vi tycker lönsamhetskraven är för stora, säger Jan-Erik Jansson som är förhandlingsansvarig för Seko på Vattenfall värme Norden.
Långt ifrån alla anläggningar som nu är till försäljning har anställd personal. Totalt arbetar cirka 30 Sekomedlemmar där. De kommer att erbjudas arbete hos de nya ägarna.