Drygt 70 energiföretag har betygssatts efter hur mycket förnyelsebar energi de har, Hur dagens mix i energiproduktionen ser ut och vilka investeringsplaner man har på förnyelsebar energi i framtiden.
Vattenfall fick 0,6 poäng av 10 möjliga och hamnar därmed på 19:e plats bland Europas 21 största energibolag och på 43:e plats av de 72 största energibolagen globalt sett.
På samma nivå hamnar finska Fortum och tyska Eon, som äger Sydkraft.
47 av de 72 granskade bolagen fick mindre än 1 poäng av 10 möjliga. Endast sju bolag kom över 3 poäng. Sämst betyg fick de amerikanska bolagen, där vart fjärde energibolag fick 0 poäng. Bäst betyg fick spanska Iberdrola, med 4,3 poäng.
– Det är en skandal och ett tragiskt misslyckande att Vattenfall fått satsa på kolkraft i Tyskland i stället för att bidra till en hållbar energiomställning i Sverige, säger Världsnaturfondens generalsekreterare Lars Kristoferson.