– Detta är precis vad vi har varnat för, men alliansen har hela tiden nekat till att detta skulle vara deras syfte med förändringarna när det gäller ersättningsnivåerna. Förslaget riskerar att få långtgående följder för alla som arbetar. När arbetslösa tvingas ta riktigt lågbetalda jobb är risken stor att detta sätter press nedåt på hela lönestrukturen, säger SEKO:s förbundsordförande, Janne Rudén.