På initiativ av fackföreningsinternationalen EPSU bildades en 1.000 man stark mänsklig kedja från Aquafeds kontor i Bryssel till EU-kommissionens högkvarter. Längs kedjan langades vattenhinkar och dollartecken för att visa på att tillgången till rent vatten är en medborgerlig rättighet som ingen ska kunna tjäna pengar på. EPSU som består av europeiska fackföreningar för offentliganställda kräver att vattenförsörjningen ska stanna i offentlig regi.
Lobbyorganisationen Aquafed, som bildades i november förra året, har hittills vägrat att berätta vilka företag som är deras medlemsorganisationer. En studie som EPSU låtit en fristående organisation göra visar dock på starka knytningar till ett franskt multinationellt bolag, Suez.