Var sjunde västerbottning tycker också att facket ska kunna vidta stridsåtgärder mot företag från andra EU-länder som är verksamma här i Sverige om de vägrar träffa svenska kollektivavtal.
En majoritet, 54 procent, tycker att facket ska kunna vidta stridsåtgärder även i de fall som det utländska har kollektivavtal i hemlandet, om de bedriver verksamhet i Sverige. Så många som 23 procent var tveksamma till om facket skulle ha rätt att agera.
Sifo frågade också om avregleringen i samma undersökning.
På frågan ”Hur ser du rent generellt på den avreglering som skett inom många områden till exempel elmarknaden, järnvägen, posten, telemarknaden?” svarade 45 procent ganska dålig eller mycket dålig. 30 procent ganska bra eller mycket bra, medan 25 procent var tveksamma.
Var fjärde västerbottning, 38 procent, anser att man i framtiden ska återreglera vissa verksamheter. Bara 8 procent tycker att man ska öka avregleringen.
Sifo frågade 100 invånare i Västerbotten under den andra veckan i september.