Ronny Ekwall på Vattenfalls koncernfack har lagt ihop uppgifter han fått från företagsledningen med budgetar och affärsplaner. Resultatet han kommit fram till innebär att 300 jobb är i farozonen inom servicebolagen.
Vattenfall har inte kallat till några förhandlingar men Ronny Ekwall kräver att företaget bestämmer sig för vilken väg man ska välja i framtiden. För att sätta tryck på Vattenfall presenterade man sina uppgifter i Dagens Industri – till Vattenfalls förtret. Och med tanke på det allmänna opinionsläget kan det vara svårt att försvara uppsägningar av servicepersonal.
– Uppsägningar drabbar inte bara de anställda. Ingen ska inbilla mig att servicen blir bättre med färre anställda. Jag har fört dagbok sedan jag började 1977, då vi var dubbelt så många anställda, och jag kan se att det har förekommit stormar hela tiden, men först nu har elavbrotten blivit så här långa.
Från Vattenfalls sida vill man för dagen inte säga mer än att ett effektiviseringsprogram väntar.
mats.andersson@seko.se