Januari 2004 blir Susanne uppsagd från sitt jobb som innesäljare på Telenor och börjar söka jobb. Hon hittar inget. I mars 2005 börjar hon en tre veckors kurs i svenska på Kalix folkhögskola för dem som tänkt söka Polishögskolan. Hon går kursen på eget initiativ och uppmuntrad av arbetsförmedlingen. Hon fyller i kassakorten att hon inte kan ta arbete under de tre kursveckorna. Sedan gjorde Susanne något som hon idag ångrar.
– Stämpeldagarna höll på att ta slut och jag kände att jag behövde en backup för att inte gå hemma till hösten också. Jag sökte till universitetet för att kanske läsa några kurser på distans. Sedan var jag ärlig och fyllde i på den studieförsäkran som a-kassan skickat mig att jag sökt utbildning till hösten.
En utbildning som hon bara tänkte gå om inget arbete dykt upp.
– Arbete går i första hand för mig, säger Susanne.
Strax efteråt kommer a-kassan med beskedet att hon inte är berättigad till a-kassa eftersom det räknas som hon har studieuppehåll när hon sökt kurser till hösten. Susanne blir helt paff och drar genast tillbaka sin ansökan till universitetet och begär omprövning. Omprövningen avslås, nu med motiveringen att hon tänkt gå polisutbildningen 2006.
– Jag hade i ett samtal med handläggaren sagt att jag tänkt söka polisutbildningen och gå den om jag kom in. Det är något jag funderat på, men det är svårt att komma in och dessutom har jag inte ens skickat in några ansökningshandlingar.
Anita Herda är omprövningshandläggare på Sekos a-kassa och har behandlat Susannes fall.
– Jag får på grund av sekretessen inte kommentera det enskilda fallet. Men kassan har bedömt att hon har ett uppehåll i studierna och därför inte rätt till ersättning. När det gäller olika ärenden gör jag en sammantagen bedömning utifrån lagstiftning, praxis och min erfarenhet.
Anita berättar också att det är både det som inkommit muntligt och skriftligt som bedöms.
Nu har Susanne ingen a-kassa eftersom hon enligt kassan har studieuppehåll från studier hon inte ens sökt. Just nu lever hon på sina sista föräldradagar som tar slut den 21 augusti, därefter vet hon inte vad hon ska göra. Hon har skickat in en överklagan till länsrätten.
Susanne uppmanar alla andra som funderat på att studera att ta kontakt med a-kassan i förväg så att de inte hamnar i hennes situation. Sekos a-kassa har telefon: 020-678 00 00.