Sekotidningen ställde frågan till Annika Ödebrink som är kanslichef på Seko.
– Under förra året hade Seko en kampanj med reducerad medlemsavgift för nya medlemmar. Ett medlemskap kostade 110 kronor i månaden i nio månader och det fick effekt. Vi har inte sammanställt siffrorna för december, men fram till dess blev det 8.160 nya medlemmar. Vår strategi för att få fler medlemmar vilar på tre ben. Det första är att vi ska rekrytera fler. Det andra är att motivera vanliga förtroendevalda ute på avdelningarna att rekrytera fler. Om man värvar en medlem har man fått en biobiljett. Det projektet fortsätter under 2007. Det tredje och viktigaste är medlemsvård. Vi kan rekrytera hur många nya medlemmar som helst, men om vi inte vårdar medlemmarna blir de inte kvar i förbundet.
Varje ny medlem ska under de nio första månaderna erbjudas en medlemsutbildning i formen av en studiecirkel på 40 timmar. Medlemmarna ska också personligen inbjudas till att delta i fackmöten.
Inom tre månader efter att man gått med i Seko ska ett uppföljningssamtal genomföras. Detta redovisas på en särskild blankett. Då kan man tydligt se att de medlemmar som genomgått en medlemsutbildning har en mer positiv inställning till facket och till att engagera sig fackligt.
Vi har tagit fram ett särskilt material i form av en tavla med informationsblad i tre olika steg som ska finnas ute på varje arbetsplats. Detta är inte minst viktigt på mindre arbetsplatser där det inte finns någon facklig förankring. Materialet vänder sig genom sin utformning kanske mest till yngre personer och det har tyvärr inte uppskattats av alla ute i landet.

Hur måste facket förändras inom den närmsta framtiden?
–Vi måste bli bättre på att finnas ute på arbetsplatserna. Många upplever att facket har försvunnit. Vi måste också visa att vi står på de ungas sida. Om de alltid får sämre lön, sämre arbetstider och villkor, inga fasta anställningar hur ska de då kunna känna att facket finns för dem?