Regeringen beslutade nyligen att sälja ut hela eller delar av sex statliga bolag: Nordea, OMX, Bolåneinstitutet, Telia Sonera, Vasakronan, och Vin & Sprit,
Men i en ny opinionsundersökning som Seko låtit göra svarar 53 procent att de helst skulle vilja ha en folkomröstning om försäljning av statliga bolag. Och bara en av fyra skulle rösta ja till en utförsäljning i en sådan folkomröstning, visar undersökningen.
Seko:s ordförande Janne Rudén är överraskad över resultatet.
– Vi är förvånade över att så många tycker illa om utförsäljningarna. Regeringen vann ju valet på den politik man för nu, säger han.
Janne Rudén tror dock inte att kommun och finansmarknadsminister Mats Odell kommer att ta någon notis om undersökningsresultatet.
–Han kan hitta på precis vad som helst och totalsanera hela Sveriges förmögenhet på ett halvår av ideologiska skäl. För landets bästa vore det bäst om han löstes ut, säger Janne Rudén.
Av LO-medlemmar säger sju av tio nej till utförsäljningar och i Saco- och TCO-förbunden är motsvarande siffra sex av tio.
Bland de sex statliga företag som nu är aktuella för utförsäljning finns nära 3000 Seko-medlemmar på Telia Sonera. I de andra företagen finns inga eller ett mindre antal medlemmar.
Opinionsundersökningen baseras på över 1000 intervjuer som gjorts med svenskar som är 16 år eller äldre.