Ombudsman som under ett semesterår har rätt till mer än 20 betalda semesterdagar har rätt att spara en eller flera överskjutande betalda semesterdagar till ett senare semesterår.