När Seko avslutar kongressen den 17 september är det nästan exakt ett år kvar till riksdagsvalet. Inte minst ur facklig synvinkel är de följande 12 månaderna mycket viktiga.
Det är mot den bakgrunden som Seko tagit det inte helt okontroversiella beslutet att släppa in socialdemokraternas allianspartner, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i kongressalen.
Åtminstone för Maria Wetterstrand är det premiär i fackliga sammanhang och hon kommer att ha en del att bevisa inför skeptiska kongressombud, inte minst när det gäller synen på Lagen om anställningsskydd.
Under kongressen blir det även ett samtal mellan ordförandena i de sex fackförbund som bildar 6F: Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna, Seko och Transport. Under förra hösten inleddes samarbetet, som nu ska fördjupas.
Svenska Modellen 2.0 är namnet på Sekos ständigt pågående kampanj för att utveckla den svenska modellen i en tid när kollektivavtal och välfärdssystem, modellens centrala delar, är satt under press. Den Svenska Modellen 2.0 är också namnet på den kongressrapport som ska diskuteras.
Kongressen i övrigt ska behandla förslag på nya medlemsavgifter, förslag på en förändrad organisation och på nya stadgar.