Trafikverket genomför regelbun­det kontroller av järnvägsarbe­ten. Fram till slutet av oktober var resultatet 723 anmärkningar på 466 genomförda inspektioner.

Det uppgav Christer Wiklund, arbetsplatskontrollant, på Sekos Spår och säkerhetsdag som hölls i Stockholm i slutet av november.

Två omkom

En av de vanligaste bristerna är att hindertavlor inte satts ut – dessa betyder stopp, och an­vänds på spår när banarbete ge­nomförs. Det förekommer även ofta att områden där arbete utförs inte skyddsmarkeras.

Slarv med snö­röjning orsakade dödsolycka

Nyhet

– Det är väldigt enkla skydds­åtgärder. Det är anmärkningsvärt att man struntar i dem så ofta. Det är sällan det sker olyckor på grund av det här, men det kan göra det, säger Christer Wiklund.

I år har två personer omkommit i arbetsplatsolyckor vid järnvägen. Dålig snöröjning ledde till att en lokförare omkom på sin arbets­plats i Bastuträsk i januari i år. I november klämdes en bangårdsoperatör mellan två godståg i Borlänge.

Dödsolycka på bangården i Borlänge

Nyhet

”Människor gör misstag”

Enligt Marcus Lavin, kurs­ledare och föreläsare i säkerhets­kultur, skylls orsaken till olyckor ofta på den mänskliga faktorn.

– Men det är som att skylla på gravitationen när man trillar. Människor gör misstag i sina arbeten. Därför måste vi desig­na säkerhetssystem utifrån olika parametrar och inkludera allas förutsättningar, sa han på Sekos Spår och säkerhetsdag.