Enligt rapporten från Brå utsattes 23 procent av de anställda hot, 9 procent för trakasserier och 6 procent för våld.
Hoten kan röra sig om kommentarer om privata förhållanden, frågor som ”Mår ungarna bra?” och liknande. Brå skriver att en tendens i kartläggningen är att de anställda blir mer rädda av trakasserier än av hot och våld.
– Utvecklingen är helt oacceptabel. Nu måste regeringen och kriminalvården reagera snabbt. Ingen yrkesgrupp ska behöva utsättas för hot eller våld i sitt arbete, säger Roal Nilssen, ombudsman på Seko.
Seko ställer nu krav på regeringen och kriminalvården:
Mer personal närmast fångarna. Mer personal ökar tryggheten och hot- och våldssituationer kan hanteras bättre.
Få ner överbeläggningen på fängelserna och häktena. Den höga beläggningen sliter hårt på personal och intagna, och är i sig hot- och våldsgenererande.
Minska personalomsättningen och skapa stabilitet i personalgrupperna. Bättre anställningsvillkor och arbetsmiljö kan vara nyckeln till detta.
Bättre utbildning. Inför en yrkeshögskola för kriminalvårdare.
Enligt Brå finns det inte någon djupare förklaring till att de intagna hotar eller är våldsamma. Det handlar istället om spontana reaktioner på negativa besked eller om ett sätt att visa makt och skrämmas.
Undersökningen gäller år 2005 och bygger främst på enkäter bland en fjärdedel av de anställda.
Undersökningen visar att kvinnor äldre än 45 år är minst utsatta för hot och våld.