I pressmeddelandet fanns följande länk till direktsäningen på Information Rosenbads hemsida: