– Vi kommer i ett jävla dilemma… I och med att Postens jurister granskat och godkänt materialet, kan vi inte stoppa utdelningen, säger Ronald Landstedt som är sektionsordförande för brevbärarna i Skärholmen i södra Stockholm.
I Stockholm, där valmaterialet delas ut idag, har flera brevbärare sjukskrivit sig eller gått hem med hänvisning till arbetsmiljöbelastning.
– Jag ifrågasätter inte yttrandefriheten, jag värnar den, men allting har sin gräns. Jag kan inte bara se på när så många av mina medlemmar mår så dåligt av att tvingas dela ut det här materialet. Jag tycker Posten skulle tagit hänsyn till individen också.
Valmaterialet som orsakat turbulensen kommer från Nationaldemokraterna. Trots att det flygblad som ska delas ut innehåller grova fördomar om personer som inte är födda i Sverige, har Postens jurister kommit fram till att det inte utgör hets mot folkgrupp.
Seko har därefter gjort bedömningen att det på grund av Postens beslut inte finns någon möjlighet att stoppa utdelningen med stöd i arbetsrättsliga och juridiska regelverk. Istället väljer man att värna yttrandefriheten.
Inför valet 2002 stoppade Posten i Mölndal utanför Göteborg utdelningen av Nationaldemokraternas valmaterial efter protester från den lokala fackklubben.
Det stoppet anmäldes till Justitiekanslern, JK. Efter att ha granskat ärendet, kom JK i mars 2003 fram till att Posten inte gjorde något juridiskt fel när man stoppade utdelningen. Han gjorde bedömningen att censurförbudet i grundlagen inte gällde Posten, då detta numera är ett aktiebolag.
Nu väljer ändå Posten att dela ut Nationaldemokraternas valmaterial i år.