– När vakten såg på tv-monitorerna att männen var beväpnade gick order ut att personalen inte skulle ingripa. Då gällde det att säkra läget inåt och försöka fördröja tidsförloppet så att polisen kunde hinna fram, säger Sekos klubbordförande Tomas Hagsten.
Nu hann inte Örebropolisen fram. Hela fritagningen var över på mindre än 15 minuter och de tre rymlingarna är ännu på måndagseftermiddagen på fri fot.
Det är första gången sedan Ioan Ursuts rymning1991 som någon lyckats fly från en säkerhetsavdelning i Sverige. Sedan dess har säkerheten höjts väsentligt.
– Men det är hela tiden en avvägning hur mycket man ska täppa till. Det finns alltid en risk att vapenanvändandet och gisslantagandet ökar. Och det är också en kostnadsfråga, säger Tomas Hagsten.
– Såvitt jag kan se så har inga fel gjorts från anstaltens sida. Men hur det är med den saken får väl internutredningen visa.

ulf.ek@seko.se