Det säger Sekos ordförande Valle Karlsson med anledning av metoo-rörelsen och vittnesmål från förtroendevalda.

-Jag är inte jätteförvånad, däremot bedrövad över att det är så utspritt. Jag trodde att den machokultur som fanns i facket när jag var yngre hade mattats av, säger han.

Valle Karlsson uppmanar alla att berätta vad de varit och är med om. Och att andra, som ser vad som händer, också ska berätta.

-Inget ska sopas under mattan, då kommer vi inte åt problemen.

Många kvinnor är rädda för att berätta för de tror att det kan skada facket. Och de är rädda för repressalier. Vad säger du till dem?

-Det är tvärtom mer skadligt för facket att inte prata om det. Om vi ska få till en förändring krävs det att vi pratar öppet om det som är fel. Vi har länge haft policys och handlingsplaner, nu måste vi se till att det blir till konkret förändring.

Valle Karlsson berättar att LO:s styrelse diskuterat metoo-rörelsen och att LO uppmanar alla 14 förbund att ta fram rutiner och uppmuntra kvinnor att berätta vad de varit med om.

Seko har utsett en ombudsman, direkt underställd ledningen, som ska arbeta med diskrimineringsfrågor och jämställdhet och ta fram konkreta åtgärder mot bland annat sexuella trakasserier. Något som diskuterats är att alla fackliga kurser belyser frågorna, kanske genom att inleda varje kurs med att gå igenom vilka värderingar facket står för.

I dag lanserar Seko en ny visselblåsarfunktion dit de som vill vara anonyma kan vända sig med berättelser som strider mot policys eller är rena lagbrott inom den egna organisationen. En intern förtroendegrupp kommer att handlägga anmälningarna.

-Det bästa är om fler vågar träda fram öppet, men för den som inte vill så finns den här möjligheten, säger Valle Karlsson.