De senaste tre åren har Vägverkets kostnader ökat med 10-20 procent, men anslagen har inte ökat i samma takt. Nu ser Vägverket över investeringsplanen och en hel del planerade vägbyggen kan komma att skjutas på framtiden.
Vägverkets förslag om förändringar skickas nu ut på remiss och ska överlämnas till regeringen den 18 juni. Samtidigt startar Vägverket på uppdrag av regeringen en undersökning om alternativ finansiering.
– Det handlar om att hitta fler alternativ att finansiera nya projekt än genom skattemedel, till exempel vägtullar, säger Thomas Andersson, pressekreterare på Vägverket.