– Den största delen av varslet rör administrationen. Man ska skapa en samlad serviceenhet som ska ligga i Växjö. Att man måste skära i omkostnadsnivån är nog alla beredda på, säger Lennart Stark som är förhandlingsansvarig för Seko inom Vägverket Produktion.
När det gäller produktionspersonal är läget ett annat.
– Vi tycker inte att det är bra att dra ner så mycket på den egna personalen för att istället ta in fler entreprenörer. Antalet fast anställda har redan halverats sedan vi konkurrensutsattes i den nya organisationen för drygt tio år sedan.
Vägverket Produktion har fast anställd personal på årsbasis, medan de privata företagen till största delen har säsongsarbetare.
Förhandlingarna om yrkesarbetarna är inte klara, så var i landet de uppsägningarna kommer att ske är det ingen som vet i dagsläget.