I första hand handlar det om jobb som ska öka tillgängligheten i kollektivtrafiken, till exempel resvärdar som kan användas vid skolskjutsar och för att assistera funktionshindrade och äldre resenärer. Sekos företagsfack vid Vägverket för en diskussion om vilka jobb som kan vara aktuella.
– Det finns två sidor i den här frågan. Dels är det viktigt att de arbetslösa kommer in i arbete, men på jobb som vi inte redan gör dagligen. Dels har vi ju hela tiden diskussioner om övertalighet inom Vägverket, med uppsägningar som följd. Det kan skapa problem. Men det ska ju finnas arbetsledare och handledare till de som får plusjobben, så det kan ge plusjobb hos oss också. Slutligen är det viktigt att alla plusjobbare får en fungerande arbetsmiljö och arbetsorganisation, säger Lennart Andersson som är företagsfackets ordförande i Vägverket.
Vägverkets plusjobb kommer att vara i högst 24 månader och fördelas mellan samtliga regioner. Preliminärt ser fördelningen ut så här:
Vägverket Region Norr 35 jobb, Region Mitt 60 jobb, Region Stockholm 130 jobb, Region Mälardalen 75 jobb, Region Sydöst 85 jobb, Region Väst 140 jobb och Region Skåne 80 jobb.
Plusjobb är en av de arbetsmarknadspolitisk åtgärder som regeringen presenterade i budgetpropositionen i september i år. Från årsskiftet kan de offentliga arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa få en lönesubvention. De nya jobben ska användas till kvalitetshöjande arbetsuppgifter som inte utförs idag. För att få ett plusjobb ska man ha varit arbetslös i minst två år.