Vägverket håller på med en upphandling där E4 norr om Örnsköldsvik ska få mitträcken. I upphandlingsunderlaget finns ett krav på att entreprenören ska begränsa bilisternas störningstid, alltså den tid man sätter ned hastigheten för att arbeta på vägen.
Den som vinner upphandlingen får högst ha 30 dagar med 30 kilometer i timmen och högst 25 dagar med 50-gräns. Om entreprenören överskrider den tiden får man böta 20 000 kronor per extradag med 30-gräns och 7 000 per dag med 50 kilometer i timmen. Motsvarande belopp ges i bonus om störningstiden blir kortare.
– De entreprenörer jag talat med som räknat på det här säger att det är helt omöjligt att klara det på den tiden, säger Anders Byquist.
Han anser att hotet om böter sätter en orimlig press på vägarbetarna som måste arbeta snabbare och längre pass vilket ökar risken för olyckor. Även om han har förståelse för att Vägverket vill ha ned tiden med trafikstörningar så menar han att detta är fel väg att gå. Han vill i stället se att trafiken leds om och att byggtid blir längre, då minskar riskerna för vägarbetarna.
– Samtidigt som Vägverket diskuterar med Arbetsmiljöverket om att stärka skyddet för vägarbetarna så går man ut med det här – något som försvagar skyddet.
På Vägverket är man oförstående inför kritiken. Ingmar Sandström, som är projektledare för upphandlingen, ser inga ökade risker med bötesmodellen.
– Vi har räknat och tiden bör räcka. Men sedan är det upp till entreprenören att lösa det. Man får väl sätta in fler personer och jobba mer natt om inte tiden räcker, säger han.
Han menar att det mesta arbetet ligger utanför E4 och på de delarna gäller inte begränsningarna.
– Det är en planeringsfråga för entreprenören. Men jag tror inte att man pressar folk att arbeta för snabbt på det här sättet.