Olyckan inträffade norr om Råneå, tre mil nordost om Luleå. Vägarbetaren och hans arbetskamrater höll på att sätta upp vajerräcken längs E 4:an i riktning mot Haparanda. De hade ställt ett arbetsfordon med släp i en öppning mellan räckena. Plötsligt körde en personbil rakt in i släpet och hamnade i det avstängda vägarbetsområdet där vägarbetaren befann sig. Han träffades av bilen och släpet och slungades över biltaket.
– Det var 50-gräns vid vägarbetsområdet, men allt tyder på att bilisten körde snabbare än det. Föraren misstänks nu för vårdslöshet i trafik, säger Olle Kvarnerås, länsvakthavande befäl på polisen i Norrbotten.
Vägarbetaren klagade bland annat på smärtor i nacken efter olyckan och fördes till intensivvårdsavdelningen på Sunderby sjukhus.
Lars Johansson, väg- och anläggningsombud på Seko i Norrbotten, har talat med vägarbetarens arbetsledare och arbetskamrater, som varit i kontakt med den skadade.
– Han klagade på brutna ben och en eventuell spricka i bäckenet, säger Lars Johansson.
Han menar att lägre hastighetsgränser vid vägarbetsområdena vore att föredra för att minska antalet incidenter.
– Bilisterna har mindre och mindre respekt för hastighetsgränserna. Det händer även många händelser som nästan blir olyckor. Vi vill ha en 30-gräns på vägarbetsområden generellt, säger han.
Johansson förordar även hastighetskameror vid vägkanten för att öka säkerheten.
– Det krävs tillstånd från polisen för att få sätta upp sådana, även om vi inte får bötfälla drar sådant ner hastigheterna. Tester med hastighetskameror har visat på goda resultat i Gävle- Dalaområdet, säger han.