Statens haverikommission säger att det kan ta lång tid innan tågolyckan är fullt utredd och det kan fastställas vad som kan ha orsakat olyckan.
– I regel tar det upp till ett år, säger Göran Rosvall på haverikommissionen. Både direkta och indirekta orsaker ska tas med i utredningen liksom räddningsarbetet. Det behövs en djupgående analys innan ett uttalande kan göras.
Det var vid halvtiotiden på onsdagskvällen som ett godståg lastat med timmer spårade ur och timmerstockar föll av. På det mötande spåret kom ett pendeltåg från Linköping och körde in i ett antal stockar. Tågföraren klarade sig utan allvarligare skador. Sju personer fördes till sjukhus, varav sex chockskadade och en med lindrigare fysiska skador.
Statens haverikommission håller nu på att utreda olyckan.
Banverket påbörjade vid 23-tiden samma kväll arbetet med att få bort de urspårade tågen. Olycksplatsen är nu besiktigad och längs det ena spåret är en kilometer spår upprivet, där godståget gick av spåret i en innan det välte. Den andra delen av dubbelspåret har skador på en sträcka av 100 meter. Återställningsarbetet kan ta upp till några veckor.

Birgitta Ågren