Utredarens förslag förvånar Margaretha Rosén som trodde att förslaget skulle utmynna i att uppdraget skulle ligga kvar i Posten. Det skulle ge en naturlig avveckling på sikt.
För Svensk Kassaservice har tagit krafttag och är snart klara med en kraftig uppryckning. Omställningen från 1.200 till 800 egna serviceställen är i det närmaste avklarad. Senaste kvartalsbokslutet visar bra siffror. Nollresultat är att vänta till nästa år. Varje dag har Svensk Kassaservice 125.000 kunder.
Att det skulle bli billigare att upphandla tjänsterna tror hon inte på.
– Svensk Kassaservice betalar idag Posten för att lantbrevbärarna ska ta hand om betaltjänster, den kostnaden blir ju kvar med utredarens förslag. Ska staten sedan ge stöd till bankerna som uppvisar miljardvinster… jag ser inte hur det ska gå ihop.
Margaretha Rosén tror dessutom att upphandlingen skulle bli svår. Posten och Svensk Kassaservice har problem redan idag med att hitta nya partners. Till det kommer gamla partners som börjat klaga på att de inte får tillräckligt bra betalt.
Om betaltjänsterna ska upphandlas kommer också frågan om hur man ska hantera dagens 1.850 anställda; företrädesvis medelålders kvinnor.
– Om det värsta sker måste staten se till att få en avveckling under ordnade former. Vi kommer i så fall att kräva lägre pensionsålder för de som tvingas gå.