För tio år sedan gjordes enligt utredaren 155 miljoner transaktioner på postkontoren. Hennes prognos för 2008 är att bara 19 miljoner kommer att göra liknande transaktioner över disk. Att betala sina räkningar genom Svensk Kassaservice har blivit dyrt och svårtillgängligt.
Samtidigt måste staten ta sitt ansvar för att klara den servicen i glesbygden. Enligt utredaren finns idag sammanlagt bara 175.000 människor på 180-200 orter i Sverige som är helt beroende av Svensk Kassaservice för att klara sina betalärenden samt insättningar och uttag av kontanter.
Mot den bakgrunden lägger utredaren förslag om att befria Posten från åtagandet att tillhandahålla kassaservice – med undantag för lantbrevbärarna som även i framtiden ska få fortsätta som hittills.
Eftersom staten fortsatt ska ta ansvar för betaltjänsterna föreslår utredaren att Post- och Telestyrelsen får i uppdrag att upphandla betaltjänster, samt att Konsumentverket får i uppdrag att övervaka att de upphandlade betaltjänsterna fungerar.
Enligt utredaren kommer dessa förslag att minska statens kostnader med 200-250 miljoner per år under den första upphandlingsperioden.