Det säger utredaren Sören Öman, som i dag har överlämnat sitt slutbetänkande till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.
Utredaren menar att arbetslöshetskassorna med dagens regler kan sköta såväl avgifter som inbetalningsformer själva utan statlig inblandning. Några förslag till lagändringar lämnar han därför inte.
Att a-kassorna inte sänkt avgiften för vissa grupper är enbart en konsekvens av att de då måste höja avgifterna för andra, menar Sören Öman. Han stödjer det på den kartläggning han gjort av de grupper som har deltidsarbete eller är förhindrade att arbeta på grund av sjukdom, föräldraskap eller studier.
Ungefär var fjärde a-kassemedlem har ett arbete på deltid. Ungefär tre fjärdedelar av dessa medlemmar är kvinnor. Cirka en halv miljon helårsmedlemmar beräknas vara förhindrade att arbeta på grund av styrkt sjukdom, studier med studiebidrag eller ledighet med föräldrapenning. Alla typer av hinder för arbete är vanligare bland kvinnor än bland män.
Det innebär att för att sänka avgiften med 100 kronor per månad för alla deltidsarbetande, skulle a-kassorna vara tvungna att höja avgiften med 33 kronor per månad för dem som arbetar heltid.
Huvudfrågan för utredningen, att göra arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk eller ej, sågade regeringen redan förra veckan. Det förslag om en obligatorisk a-kassa år 2010 som utredaren lämnade redan den 15 maj fick hård kritik från många håll. I samband med höstens budgetproposition konstaterade regeringen att formerna för en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring istället ska prövas i den utredning som nu tillsätts för att formulera principer för ett nytt socialförsäkringssystem.