Det är när arbetsgivaren finns i ett annat EU-/EES-land men har arbetstagare som utför merparten av sitt arbete i Sverige, som lönegarantin i framtiden ska kunna tillämpas vid konkurs.
Lagändringen, som grundas på ett EU-direktiv, föreslås börja gälla den 7 oktober i år.