När teleföretaget WFI, före detta Telia Contracting, kallade till förhandlingar hade de anställda ännu inte fått något skriftligt erbjudande att ta ställning till.
– Det fick vi den 10 juni. Den 14 juni skulle de ha besked. Erbjudandet var formulerat så att WFI inte skulle stå för några kostnader i samband med flytten, dessutom var vi inte garanterade jobb.
Tre månader skulle de anställda få på sig att byta boendeort.
– Under sådana förutsättningar kan man ju inte dra upp hela sitt liv och flytta.
Efter att ha jobbat på Televerket sedan 1972 åkte Ingegärd 1995 ut på sitt första utlandsuppdrag och flyttade sin anställning till Telia Contracting. I samband med börsintroduktionen av Telia såldes utlandsverksamheten och Telia Contracting köptes av amerikanska WFI i oktober 2000.
– Det gick bra ett tag, men sen började utförslöpan. De har inte lagt någon energi på att skaffa jobb åt oss.
I september förra året åkte Ingegärd Koops till Aten. I ett år skulle hon som teknisk konsult för WFI hjälpa till att starta verksamheten i en övervakningscentral för 3G-trafik.
I slutet av mars åkte hon hem till Sverige på semester för att gifta sig. Under bröllopsresan slog ödet till. Ingegärd upptäckte en knöl i bröstet, väl hemma igen konstaterades bröstcancer och den 13 maj blev det operation.
– Dagen före operationen hörde jag från WFI för första gången. Vi hade nyss fått en ny chef och jag hade aldrig pratat med honom förut.
Men istället för uppmuntrande ord inför operationen fick hon besked om att det skulle bli förändringar i företaget.
– Företaget ville att alla skulle stationeras i Stockholm, istället för att vi som tidigare skulle vara stationerade i hemmet mellan utlandsjobben.
Den 18 juni var allt klart. WFI mejlade och informerade om att det var färdigförhandlat och att de som inte ville flytta skulle få sin uppsägning med posten.
Kontoret i Göteborg stängs, hemstationeringarna försvinner och ett 20-tal anställda har sagts upp.
– Det här är en av de stökigaste förhandlingar jag haft, konstaterar ombudsman Christer Klingener i Göteborg.
Uppsägningarna beror på arbetsbrist, i nuläget finns bara jobb kvar i Stockholm.
– De anställda ute i landet hade inga valmöjligheter, erbjudandet de fick om att flytta till Stockholm var alltför dåligt. Jag varnade för att tacka ja till något så osäkert.
Täta chefsbyten vittnar om ett företag i kris.
– Tre vd:ar har slutat sedan WFI tog över, den senaste hoppade av i juli. Lika illa är det på alla chefsnivåer. Samtidigt har amerikanarna pumpat in 50 miljoner utan att få ordning på ekonomin.