– Ventilationen är under renovering och vi väntar på en luftmätning, säger Veronica Björling Toivanen.
Det var hon som krävde arbetsmiljöåtgärden såsom huvudskyddsombud på Pendelklubben.
Lokalen där tågen saneras är ett enormt bergrum med 1 km långa spår. Hallen är dimensionerad för avisning av pendeltåg, så frågan om ventilationen är stor och komplex, berättar Björling Toivanen.
Frågan blir också svårare på grund av att det är företaget Jernhusen som äger lokalen, SL (Stockholms lokaltrafik) som hyr den och ISS Trafficare som anställt personalen.
Men det är inte bara ventilationen som brister, utan det saknas även riskbedömning för personalen, bättre rutiner för rengöringen och skydd mot obehöriga berättar Uwe Göpel på Arbetsmiljöverket.
Arbetsmiljöproblemen vid saneringen i Älvsjö har varit kända under flera år men inte prioriterats.
Fortsätter ISS Trafficare ändå med verksamheten efter 30 juni i år får de betala ett vite på 200.000 kronor.