Sekotidningen har tidigare berättat om den många gånger usla psykosociala arbetsmiljön på Riksbanken i Stockholm.
Många anställda är så rädda för ledningen att de inte vågar säga vad de tycker. Det har gått så långt att det blivit svårt att få någon att ta åt sig fackliga uppdrag då många är rädda för att bli trakasserade.
I en alldeles färsk medarbetarundersökning som Synovate Temo gjort på den administrativa avdelningen bekräftas bilden av en arbetsplats med allvarliga missförhållanden.
Enligt undersökningen så tycker två av tre inte att avdelningschefen verkar för ett gott arbetsklimat på jobbet.
På frågan om man känner förtroende för sin avdelningschef så säger varannan att man saknar förtroende för chefen.
Arbetsklimatet är dåligt anser mer än 60 procent och förklaringar av beslut och uppmuntran saknar mer än varannan.
Kritiken riktas huvudsakligen mot avdelningscheferna medan nästan 60 procent av de svarande säger sig ha förtroende för riksbankschefen Stefan Ingves.