Investeringsutrymmet för de båda myndigheterna har minskat med ungefär 15 procent jämfört med de ursprungliga planerna från 2004. Det beror främst på att priserna för material och entreprenader har ökat kraftigt. Något som inte har kompenserats med ökade anslag.
   För Vägverkets del handlar det om cirka 10 miljarder kronor som saknas, enligt generaldirektör Ingemar Skogö.
   – Om vi inte får ytterligare pengar så innebär det att alla projekt får skjutas på framtiden utom Norra Länken.
   Han vill därför se att Norra Länken finansieras med lån, som Södra Länken, i stället för med anslag,
   – Då skulle kostnaden spridas över längre tid och de andra projekten kan startas som planerat, säger Ingemar Skogö.
   Även Banverket tvingas stryka projekt från den ursprungliga planen och skjuta dessa på framtiden, till exempel Ostlänken och Norrbotniabanan.
   Regeringen ska nu ta ställning till revideringsförslagen och beslut tas i höst.