– Vi håller inte med om rederiets bedömning. Vi kan inte se någon övertalighet, arbetsbelastningen har varit hög redan i den organisation vi har idag. Det är snabba turer och snabba vändningar i hamnarna, säger klubbordförande Siwert Lindstedt.
– På vårt avtalsområde har rederiet ensidigt konstaterat en övertalighet för 14 kabinvärdar. Dessutom har de varslat 14 befäl. Turordningslistan är klar, men innan uppsägningarna sker ska vi först gå igenom omplaceringsmöjligheterna.
Den nya vinterorganisationen slår mot båda linjerna till Gotland; Visby-Oskarshamn och Visby-Nynäshamn. Däremot berörs driftsbesättningen inte alls.
De båda åretrunt-färjorna Visby och Gotland turas om att gå två veckor på vardera linjen.