Tidigare fanns möjligheten för övertaliga att gå in i TSO, Teliasoneras omställning, för att hitta nytt jobb eller någon annan lösning. Upp till 36 månader hade den som gått in i TSO på sig.
Men Telias omställningsavtal upphörde 23 september efter att tjänstemannafacket Union och Akademiker i Telia vägrat skriva på en förlängning.
Det innebär att all övertalighet inom Telia numera ska ske enligt reglerna i las, lagen om anställningsskydd, vilket betyder kraftigt försämrade villkor jämfört med det tidigare omställningsavtalet.
Men de övertaliga vid kundtjänsten i Helsingborg har fått personliga erbjudande från Telia att övergå till Trygghetsrådet under 36 månader.
Förmåner som semester, rikskuponger och fri sjukvård följer med. Personalen ska också sitta kvar i Telias lokaler och ha tillgång till Telias intranät. Man kommer även att ha kvar sina mailadresser.
Däremot är möjligheten att bli trotjänare borta liksom möjligheten för de äldre att få en pensionslösning. Dessutom tvingas man avsäga sig rätten till återanställning.
All övertalig personal i Helsingborg har skrivit på då alternativet var att bli uppsagda enligt las.
Helsingborg är den enda orten där hela kundtjänsten läggs ner. Totalt i hela landet rör det sig om 180 personer spridda på en rad olika orter. Alla har fått samma riktade erbjudande från Telia.
Unionens främsta invändning mot en förlängning av det tidigare avtalet var att Telia krävde en förändring på så sätt att den som gick in i TSO också sa upp sin anställning.
Seko skrev på förslaget till nytt avtal men när Unionen och Akademikerna i föll avtalet för samtliga anställda.