Avsikten med mötet var att dra igång ett ”teleuppror” mot Teliasonera och Relacom därför att de anställda i Relacom riskerar att förlora sina semester- och pensionsförmåner.
Orsaken är att när Telia sålde sina teletekniker till Flextronics Networks Services, FNS, så skrevs ett övergångsavtal. I avtalet garanterades att personalen skulle få behålla möjligheten att gå i pension vid 60 år ålder samt att antalet semesterdagar skulle behållas ograverade.
I somras sålde FNS verksamheten vidare till vad som idag kallas Relacom. Någon månad innan försäljningen sa FNS upp alla avtal, och övergångsavtalet som garanterade pensioner och semesterdagar var borta.
Det har medfört ett oerhört missnöje bland personalen och mötet i Mellbystrand var startskottet till en landsomfattande protestaktion mot företagens agerande.
På mötet, där ett 80-tal före detta Teliaanställda deltog, krävde man bland annat att rätten att gå i pension vid 60 års ålder ska bibehållas och att Telia åläggs att svara för att pensionspengarna betalas ut.
Man krävde vidare en utredning om uppgörelsen Telia-, Flextronics-, Relacomaffärerna liksom vid andra utförsäljningar som Eltel och Comkarta.
– All mörkläggning och manipulerande ska fram i ljuset! skriver man i uppropet där man också kräver att Seko ska ”..mobilisera och kraftfullt agera..” samt undersöka möjligheten att ”..vidtaga kraftfulla stridsåtgärder.”