– De nya reglerna blir tydligare. De nuvarande elva formerna av visstidsanställningar kan varken arbetsgivare eller arbetstagare hålla reda på. Det innebär bara att vi har en massa otillåtna anställningar idag. Begreppet behovsanställning finns ju inte ens i lagen.
Istället för en uppsjö av olika visstidsanställningsformer införs nu begreppet fri visstidsanställning 1 juli nästa år. Samtidigt får den anställde företräde till återanställning redan efter 6 månader, och efter 14 månaders anställningstid övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. Det gäller också när den sammanlagda anställningstiden kommer upp i 14 månader under en femårsperiod.
– Att räkna till 6 och 14 är lätt. Det kan alla. Ju längre du jobbar åt en och samma arbetsgivare, desto starkare blir ditt anställningsskydd. Efter 14 månader måste en arbetsgivare ha saklig grund för att säga upp en anställd.
I lagen försvinner begreppet säsongsanställning, och de kollektivavtal som använder begreppet säsongsanställning behöver skrivas om. Men i praktiken kommer arbete som inte kan bedrivas under vissa tider på året fortfarande att vara säsongsbetonade, menar Erland Olauson.
– Lagen säger ingenting om arbetstidsmåttet, den reglerar bara formen för anställning. Även efter att man fått en tillsvidareanställning kan man fortsätta att jobba den period som går att jobba. Det finns en dom i regeringsrätten som slår fast att om du står till arbetsmarknadens förfogande under vintern har du rätt att stämpla även om du har en anställning.