Tjänstemännen kräver ettårsavtal med 2,8 procents löneökningar och en lägsta garanterad löneökning av månadslönen på 385 kronor till alla. Därutöver bland annat en avsättning till så kallad flexpension.

I en kommentar till kraven skriver Almega att kraven är alldeles för höga. Individgarantier avvisas.

-Individgarantier förhandlades bort 2010. Vi vill istället ha sifferlösa avtal som löper tillsvidare med stora möjligheter för individuella uppgörelser vid sidan av kollektivavtalets regler, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör i IT-och telekomföretagen till tidningen Arbetet.

Hon lägger till att avtalsrörelsen med Almegas modell kan ersättas av regelbundna avstämningspunkter.

Enligt Arbetet vill även IT-och telekomföretagens förbundsdirektör utöka möjligheten att undanta personer vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. I dag får arbetsgivarna undanta två nyckelpersoner om företaget har högst tio anställda. Almega vill att undantagsreglerna ska gälla alla företag.