En arbetslöshetsförsäkring för arbete, prop. 2006/07:15