Bäst trivs de som är över 55 år. Medan fyra av tio ungdomar mellan 18 och 25 år varken är nöjda eller motiverade på jobbet. Kvinnor är mer motiverade på jobbet än män. Däremot upplever kvinnor oftare negativ stress på jobbet än män. Männen å sin sida har lättare att koppla av från arbetet när de kommer hem.
De tre faktorer som har störst betydelse för motivationen på jobbet är: att känna sig delaktig, att kunna påverka sin arbetssituation samt att ens kunskap och erfarenhet tas tillvara.
Undersökningen har gjorts av Centrum för marknadsanalys. 1.000 fast anställda personer över 18 år har svarat.