– Stämmer uppgiften om lön på 1.400 Euro, som blir cirka 12.800 kronor, så är det fråga om ett klart brott mot kollektivavtalet, säger Sekos ordförande Janne Rudén.
En första grupp på tolv polacker har redan börjat arbeta med kabelarbeten i trakten av Växjö där Sekoombudsmannen Roger Johansson träffat dem.
– Enligt dom själva är lönen 1.400 Euro. Vad de har för utbildning vet vi inte riktigt. Det verkar dåligt när det gäller stolparbete men de har i alla fall fått utbildning för att arbeta på väg, säger han.
Enligt uppgift ska polackerna arbeta sex veckor i Sverige för att sedan åka hem till Polen under en vecka.
Teknikerna, som inte pratar varken svenska eller engelska, har utrustats med en Relacomlegitimation.
– På baksidan av den står det skrivet ”Jag pratar varken engelska eller svenska. Om du vill prata med mig så får du ringa det här numret.” Och så har man skrivit ett nummer dit man kan ringa där det sitter en tolk, berättar Roger Johansson.
Börje Kjellkvist är förtroendevald vid Seko i Kristianstad med ansvar för Relacoms entreprenörer.
– Vi träffade nyligen regionchefen men hon nämnde inte med ett ord att man skulle ta in en ny entreprenör. Jag har inget emot det här företaget och deras personal men löner och övriga villkor måste vara lika. Annars får vi en osund konkurrens, säger han.
Enligt uppgift är det polska företaget med i den svenska arbetsgivarorganisationen Almega men något lokalt avtal har man inte skrivit på.