– Vi har motarbetat den här lagändringen. Mönstringen är ett bra sätt att hålla koll på säkerheten ombord. Risken är också att man nu skapar ett A- och ett B-lag bland de ombordanställda, säger Kenny Reinhold som är ordförande i Seko sjöfolk.
Enligt dagens regler skall all ombordpersonal ombord i svenska fartyg mönstra och därmed föras in i sjömansregistret. I det ingår att man kontrollerar behörighet och att sjömannen uppfyller de hälsokrav som ställs för att få arbeta till sjöss. Mönstringen ligger sedan till grund för bland annat redovisningen av säkerhetsutbildning och den sammanlagda sjöarbetstiden som behövs för olika behörigheter.
Genom lagändringen läggs nu mönstringskravet för intendenturpersonal helt i händerna på regeringen. Regeringen får meddela undantag från lagen för den personal som inte utgör ren driftspersonal, samtidigt får regeringen bestämma vilka föreskrifter som ska gälla för den personal som undantas.
I första hand ska mönstringskravet kunna slopas för mindre fartyg i inre fart, det vill säga i skärgårdstrafik. Men som lagändringen utformades kan undantag göras för intendenturpersonal oavsett var fartygen går i trafik.
– Vi är oroliga för att riksdagen nu har lämnat dörren vidöppen för att utvidga ändringen så att regeringen kan slopa mönstringskravet för all intendenturpersonal.
I Trafikutskottet reserverade sig socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet mot lagändringen. Samtliga riksdagsledamöter från de tre partierna röstade också emot förslaget.