Det är en sammanslagning av de båda tidigare internationalerna FFI, där LO, TCO och SACO ingår, och den kristna internationalen WCL. Den nya internationalen har 400 medlemsorganisationer och representerar 166 miljoner arbetare i 150 länder.